Velkommen til workshop i Oslo 7 september!

 

Velkommen til workshop i Oslo 7 september!

Malin Fors: Makt og privilegier i psykoterapi.

Denne workshopen tar for seg likestilling og ulikhet i sosiale privilegier som klasse, kjønn, alder, seksualitet, og etnisitet. Og fokuserer på temaenes praktiske betydning i psykoterapi. Fors diskuterer kjernetemaer fra boka «A Grammar of Power in Psychotherapy» vinner av Johanna K. Tabin Award 2016. Gjennom en matrise av relative privilegier, blir fire kjernedynamikker i pasient-terapeut-forholdet adressert: *likhet i privilegium *likhet i ikke-privilegium *når enten pasienten eller terapeuten har mer sosiale fordeler enn den andre.

Her finner du biletter!