Om meg

Jeg heter Malin Fors og er dr.philos. og psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Til daglig arbeider jeg på voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) i Hammerfest. Jeg driver også med forskning på deltid. Moderne psykodynamisk psykoterapi er min hovedinteresse.

I 2016 vant jeg den amerikanske psykologforeningens forfatterpris, Tabin Book Proposal Award, for boken A Grammar of Power in Psychotherapy. Boken kom ut i mai 2018. Den har også blitt til en undervisningsfilm for den amerikanske psykologforeningen, APA. Filmen inneholder pasientdemonstrasjon og er derfor kun for helsepersonell. Våren 2020 ble jeg valgt til Erikson Scholar ved Austen Riggs Center, MA, USA og i 2021 ble jeg tildelt Forskningsprisen av Finnmarkssykehuset.

Jeg har undervist profesjonsstudenter i psykologi som fast gjesteforeleser ved Göteborgs universitet i Sverige i mer enn ti år, og som lektor ved UiT Norges arktiske universitet siden 2017 underviser jeg medisinstudenter innen finnmarksmodellen i kulturforståelse. Jeg er også ekstern sensor for den svenske psykologforeningens spesialistprogram, der jeg fagfellevurderer spesialistoppgaver.  I perioden 2009–2012 hadde jeg verv i Helse Finnmarks kliniske etikkomité.

Vil du bestille boke, send meg en epost malin@malinfors.no

Du kan også lese mer om den på APAs blogg eller bestille et eksemplar for å evaluere den som mulig kurslitteratur. Boken er akkurat oversatt til svensk for Studentlitteratur.

Du kan lese mer om dvd-en og bestille den her .
(Kun for helsepersonell). Det finnes en trailer på YouTube som alle kan se (ikke kun helsepersonell).