Om meg

Bilde på Malin Fors

Jeg heter Malin Fors og er psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Til daglig arbeider jeg på voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) i Hammerfest. Jeg driver også med forskning på deltid. Moderne psykodynamisk psykoterapi er min hovedinteresse.

I 2016 vant jeg den amerikanske psykologforeningens forfatterpris, Tabin Book Proposal Award, for boken A Grammar of Power in Psychotherapy. Boken, som er en del av mitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Oslo, kom ut i mai 2018. Den har også blitt til en undervisningsfilm for den amerikanske psykologforeningen, APA. Filmen inneholder pasientdemonstrasjon og er derfor kun for helsepersonell.

Jeg har undervist professjonsstudenter i psykologi som fast gjesteforeleser ved Göteborgs universitet i Sverige i mer enn ti år, og som lektor ved UiT Norges arktiske universitet underviser jeg medisinstudenter innen finnmarksmodellen i kulturforståelse. Jeg er også ekstern sensor for den svenske psykologforeningens spesialistprogram, der jeg fagfellevurderer spesialistoppgaver.  I perioden 2009–2012 hadde jeg verv i Helse Finnmarks kliniske etikkomité.

Vil du bestille boken, skriv til erica.fors@me.com

Du kan også lese mer om den på APAs blogg eller bestille et eksemplar for å evaluere den som mulig kurslitteratur. Du kan også kjøpe den her.

Du kan lese mer om dvd-en og bestille den her .
(Kun for helsepersonell).