Min praksis

Bilde fra resepsjonen min

Jeg tilbyr kort- og langtidspsykoterapi, krisesamtale og støttesamtale når du har behov for å snakke om vanskelige emner eller finne ut av saker om deg selv. Det kan for eksempel dreie seg om en krise, samlivsbrudd, ubearbeidede hendelser, depresjon, angst, eller rett og slett selvutvikling.

Jeg tilbyr alt fra noen få samtaler til årelange psykoterapier. Hver persons historie, situasjon og behov er unik, og det er viktig at vi sammen blir enige om hva som passer akkurat deg.

Hvordan jeg arbeider

Utgangspunktet i mitt arbeide er en moderne psykodynamisk forståelse av mennesket, der personens historie og nåtid møtes. Gjennom at pasienten får innsikt i og forståelse av seg selv, finner vi sammen muligheter til å forandre mønster, bearbeide vanskelige saker og gå videre i livet. Min psykodynamiske grunnforståelse er mitt sterkeste verktøy, men jeg arbeider også mer kognitivt rettet i de tilfellene der det er mer hensiktsmessig.

Jeg tar også emot psykologer og annet helsepersonell for klinisk psykoterapiveiledning og for egenterapi (på skjerm, slik at man trenger ikke å bo i hverken Hammerfest eller Norge).

Noen praktiske ting

Min privatpraksis er åpen på kveldstid og søndager. Jeg har også digital behandling (videoløsning eller telefon). Jeg tar imot pasienter fra hele landet.

En konsultasjon koster kr 1050 for 50 minutter når man dekker det selv. Timer dekket av bedrifter, forsikringsselskap eller offentlige etater følger en annen prisliste. Jeg tar imot Vipps, kortbetaling, kontant betaling eller gir faktura mot gebyr.

Praksisen er helt privat og er ikke en helsetjeneste som dekkes av folketrygden. Du trenger ingen henvisning.

Frist for avbestilling er 48 timer. Avtaler som ikke er avlyst minst 48 timer på forhånd, debiteres uansett grunn for avlysning.