Jeg vandt Forskningsprisen 2021 fra Finnmarkssykehuset!

Jeg vandt Forskningsprisen 2021! «For å ha satt internasjonal dagsorden med sitt banebrytendearbeid knyttet til ulike typer maktforhold…»

Så veldig veldig gla!