Telemedisin

Grunnet covid-19 er min praksis er for tiden overført til confrere (og telefon). Confrere er en sikker videoløsning og man trenger ikke selv å ha noen program for å kunne koble seg opp til konsultasjonen med meg. Confrere gjør det også mulig å ta imot pasienter fra hele landet.