Postoidipus

PostoidipusPostoidipus

Min gamla examensuppsats från 2007 lever fortfarande sitt eget liv och jag blir fortfarande kontaktad av människor som läst den eller vill läsa. Den handlar om att ifrågasätta heteronormativiteten i psykologifältet.

Abstract:
«Föreliggande arbete är en teoretisk uppsats som genom en queerfeministisk positionering avkodar oidipus från heterosexualitet och kön. Resultatet visar att den oidipala modellen kan tolkas som teorin om hur det heteropatriarkala samhället reproducerar sig. Den normativa heterosexualiteten förutsätter att samkönat begär förnekas och ges upp utan att sörjas. I uppsatsen diskuteras förnekandets konsekvenser i termer av genusmelankoli, avund, projektiv identifikation och splitting.

Slutligen diskuteras nya postoidipala sätt att förstå likhet, särskillnad och livets begränsningar. Utmaningen i ett postoidipalt perspektiv är att kunna se likhet, särskillnad och jämlikhet utan att bygga särskillnad på maktasymmetri. Arbetet är ett försök att inkludera homosexuella i normalutvecklingen och att problematisera en idealiserad heteropatriarkal kultur.»

Läs uppsatsen här