Jeg er gjest i svenske kbt-podden!

Lena Olson-Lalor, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning, intervjuar mig om makt och privilegier i psykoterapi i sista avsnittet av den svenska kbt-podden.