Intervju i Tidskrift for Norsk Psykologforening

https://psykologtidsskriftet.no/na/2019/01/velkommen-til-virkeligheten