UiT 2023

PORTRAYAL OF PRIVILEGE

Hvilke posisjoner er dine egne? 
Hvilken type av pasient trur du hadde vart mest vanskelig
for deg å møte og hvorfor?

Noen som er lik deg?
Noen som er ulik deg?

Noen som du er redd å ikke skjønne?
Noen du er redd vil ha fordommer om deg?

Er det noen grupper du selv er redd at du har fordommer om?
Hvilke private normer kan du ha lekkasje på?

Hva er din svake punkt?

 Hvilke spesielle situasjoner kan bli spesielt utfordrende?

Eks:
Oppfølging av diabetes
Anbefaling om egentrening og vektreduksjon
Nedsatt hørsel
Vurdering av førerkort
Diskusjon om forlenget sykemelding du er i tvil til
Bekymringsmelding til barnevernet
Mistanke om alkoholproblemer
Mistanke om vold i hjemmet
Abort
Gynekologisk undersøkelse
Henvisning til psykisk helsevern
Mobbing på arbeid
Fysisk undersøkelse av kroppsdel

Annet

Hva er vanskelig? Hvordan reflekterer du rundt situasjonen?
Hva er utfordringene og hvordan kan du løse dem?