Kompetanse

Hvordan sette ord på rural kompetanse?

Beskriv ditt felt og hva som kreves når man jobber med dette i distriktet.

Har folk snakket ned til deg fordi du jobber i Finnmark?