Urbane bias

URBANA BIAS

Er det noe i din arbeidshverdag som er usynliggjort

fordi utgangspunktet for ditt arbeid utgår fra urbane normer?

 

(Nasjonale veiledere? Etikk? Reisetid? Kompetanse? Bemanning? Diagnose? Rammer? )

 

Er det noe som ikke er beskrevet eller satt ord på?

Hva kan du gjøre med det?