URBANSPLAINING

Hva er dine erfaringer med URBANSPLAINING?

Har du noen strategi for å møte det?

Har du selv gjort deg skyldig til URBANSPLAINING?