Hva er din identitet?

Urban? Rural? Hybrid?

Har det endret seg over tid?