Gbg2022

DISKUSSIONSFRÅGOR:

Om dig själv:

Vilka positioner i Privilegiesnurran är dina?

Vilka reflekterar du mest över?

Vad påverkar dig mest? Jämför gärna utifrån olika kontexter.

Vilka privilegier tar du mest för givet i vardagen?