Gbg2021

DISKUSSIONSFRÅGOR:

Om dig själv:

Vilka positioner i Privilegiesnurran är dina?

Vilka reflekterar du mest över?

Vad påverkar dig mest? Jämför gärna utifrån olika kontexter.

Vilka privilegier tar du mest för givet i vardagen?

Om ditt kommande arbete som kliniker:

Vilken typ av patient är svårast för dig att möta i en behandlingssituation? Någon som är lik dig? Någon som är olik? Diskutera både utifrån ett patientexempel som har färre och ett pasientexempel som har fler, privilegier än du.

Vad har du för tankar om det? Hinder? Tillgångar?

Finns det risk att du som behandlare läcker normer som är förknippade med dina sociala positioner? (Motöverföring) Finns det möjliga motstrategier?